17 Ekim 2015 Src 1 Sınav Soruları
1. Debriyaj balatasının sıyrılarak aşınmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Aracı hızlı kullanmak
B. Aracı hızlı kullanmamak
C. Yağ seviyesini kontrol etmemek
D. Ani ve sert kalkış yapmak

2. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre M2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B. Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır

3. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

A. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B. Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır

4. Güvenli bir sürüş için hangi hareket sakıncalıdır?

A. Hız limitlerine uyulması
B. Takip mesafesinin kısaltılması
C. Tepe üstlerinde sollama yapılmaması
D. Trafiğin akışına uyulması

5. Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?

A. Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır
B. Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır
C. Ön lastikler aşınmıştır
D. Arka lastikler aşınmıştır

6. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A. Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C. Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

7. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A. Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
B. Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
C. Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D. Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır

8. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C. Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D. Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.

9. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

10. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A. 1/500
B. 1/1000
C. 1/5000
D. 1/10000

11. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A. 154
B. 177
C. 156
D. 159

12. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A. Araçtaki yükün ağırlığı
B. Aracın nerede olduğu
C. Aracın takribi hızı
D. Durma- dinlenme süreleri

13. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A. Bilinç kaybı olmamasına
B. Kolların gövdeye paralel durmasına
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

14. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A. Heimlich manevrası
B. Şok pozisyonu
C. Rentek manevrası
D. Koma pozisyonu

15. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

16. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

17. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

18. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

19. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B. Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. Ağrı/Habur sınır kapısı-Irak

20. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B. Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek
C. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak

21. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A. 100 metre 100 cm.x25 cm.
B. 100 metre 150 cm.x25 cm.
C. 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D. 150 metre 100 cm.x25 cm.

22. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

A. Fren mesafesi
B. Duruş mesafesi
C. Reaksiyon mesafesi
D. İntibak mesafesi

23. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

24. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Otomobil kamyonete
B. Kamyon arazi taşıtına
C. Otobüs kamyona
D. Kamyonet minibüse

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?

A. Servis yolu
B. Tek yönlü karayolu
C. Çift yönlü karayolu
D. Bağlantı yolu

26. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre "eşyanın gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde verilecek ceza ne kadar arttırılır?

A. İki katına kadar
B. Üçte birinden yarısına kadar
C. Dörtte birinden yarısına kadar
D. Dörtte birinden üçte birine kadar

27. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlar için aşağıdaki işlemlerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanununda belirtildiği şekliyle uygulanır?

A. Elkonulur
B. Alıkonulur
C. Tasfiye edilir
D. Hiçbiri

28. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A. Kasko Sigortasından
B. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından
C. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortasından
D. Karayolları Trafik Garanti Fonundan

29. Aşağıdaki seyahat acentelerinden hangisinin yurtdışı turlar düzenleme yetkisi vardır?

A. A Grubu seyahat acenteleri
B. B Grubu seyahat acenteleri
C. C Grubu seyahat acenteleri
D. D Grubu seyahat acenteleri

30. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A. Transfer yapılan yolcuların listesi
B. TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

31. "Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ........... süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra .......... hafta tatilini kullanmak zorundadırlar." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A. 7 gün - 2 günlük
B. 10 gün - 2 günlük
C. 12 gün - 1 günlük
D. 12 gün - 2 günlük
32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

A. 3 defa, 10 Saat
B. 2 defa, 9 Saat
C. 3 defa, 9 Saat
D. 2 defa, 10 Saat

35. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A. Dikkat
B. Mizaç
C. Panik
D. Sükunet

36. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A. Düşünmeden hareket etme
B. Olası seçenekleri belirleme
C. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D. Sonuçların istenilirliğini belirleme

37. Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?

A. Bedensel faktörler
B. Refleksif faktörler
C. Genetik faktörler
D. Kültürel faktörler

38. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A. Kendine güvenmeyen
B. Kendine güvenen
C. Kuralcı
D. Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar

39. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?
A. 5
B. 8
C. 10
D. 20

41. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “tarifesiz olarak uluslararası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A. B1
B. B2
C. D1
D. D2

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler
B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler
C. Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler
D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler

44. Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?

A. Trafik tescil belgesi
B. Sürücü belgesi
C. Taşıma yetki belgesi
D. Taşıt kartı

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

A. 6 Saat
B. 12 Saat
C. 18 Saat
D. 24 Saat

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B. Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?

A. Mekik sefer
B. Tarifeli yolcu taşımacılığı
C. Tarifesiz yolcu taşımacılığı
D. İkili taşıma

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. A2-B1
B. B2-D3
C. B3-D3
D. B1-B3

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

50. “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ……………………………….ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A. 10 dakika öncesi veya sonrasına
B. 15 dakika öncesi veya sonrasına
C. 20 dakika öncesine
D. 30 dakika öncesi veya sonrasına


-----------------------------------------------------------
17 Ekim 2015 Src 1 Sınavı Cevap Anahtarı :

1-

11-

21-

31-

41-

2-

12-

22-

32-

42-

3-

13-

23-

33-

43-

4-

14-

24-

34-

44-

5-

15-

25-

35-

45-

6-

16-

26-

36-

46-

7-

17-

27-

37-

47-

8-

18-

28-

38-

48-

9-

19-

29-

39-

49-

10-

20-

30-

40-

50-

www.gulataksurucukursu.com

SRC MENÜ
ÜCRETSİZ OKUMAK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
Kursumuzda ücretsiz okumak için müracat eden adaylardan öncelikli olarak ... ...
GÜLATAK SRC Tüm Hakları Saklıdır
Gülatak SRC Belgesi Kayseri,src belgesi, src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi, src4 belgesi, src4 belgesi, src1, src2, src3, src4, src5, src fiyatları, src soruları, src sınavı, kayseri,Gülatak SRC Belgesi,GÜLATAK SRC KAYSERİ, GULATAK SRC,gülatak src kayseri,gulatak src,gülataksrc, gulataksrc