17 Ekim 2015 Src 2 Sınav Soruları
1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?

A. Basınç regülatörü
B. Dört devreli emniyet supabı
C. Çift devreli servis fren supabı
D. Basınç hava deposu

2. Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A. Eksantrik dişlisine
B. Mahruti dişlisine
C. Volan dişlisine
D. Krank dişlisine

3. Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sistemi parçasının adı nedir?

A. Şarj dinamosu
B. Regülatör
C. Distribütör
D. Ateşleme bobini

4. Vantilatör kayışı çok gevşek ise aşağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A. Motor hararet yapar
B. Alternatör yatakları bozulur
C. Motor yağ yakar
D. Bujiler ateşleme yapamaz

5. Aşağıdakilerden hangisi şaftın görevidir?

A. Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B. Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C. Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D. Motorun hareketini krank miline iletmek

6. Aşağıdakilerden hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıştır?

A. Yola çıkmadan önce far ve stop lambalarının temizlenmesi
B. Dörtlü flaşörlerin yakılması
C. Takip mesafesinin 3 kata çıkartılması
D. Kısa huzmeli farların yakılması

7. Tehlikeli eğimde iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır?

A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır.
B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir.
C. Vitesi boşa atmalı, sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirilmelidir.
D. Çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır.

8. Sağa ve sola dönüş manevralarında aşağıdakilerden hangisi temel kuraldır?

A. Sağa dönüşler dar kavisle, sola dönüşler geniş kavisle yapılır
B. Sağa dönüşler geniş kavisle, sola dönüşler dar kavisle yapılır
C. Sağa ve sola dönüşler geniş kavisle yapılır
D. Sağa ve sola dönüşler dar kavisle yapılır

9. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?

A. Sürücü koltuk ayarı araç hareket halinde iken yapılmalıdır
B. Direksiyon ayarı seyir halinde iken yapılmalıdır
C. Dış ve iç dikiz aynaların ayarı hareket halinde yapılmalıdır
D. Kaygan bir zeminde sık sık vites küçülmekten ve yükseltmekten kaçınılmalıdır

10. Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A. Aracın hızı
B. Yol yüzeyinin durumu
C. ABS
D. Yolun eğimi

11. Yola çıkmadan önce aracın lastiklerine ilişkin kontrolde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Akslar üzerindeki lastikler aynı desende olmalı
B. Lastiklerin kontrolü soğukken yapılmalı
C. Diş derinliği 1,6 mm. altındaki lastikler kesinlikle değiştirilmeli
D. Lastik hava basıncı normalin altına düşürülmeli

12. Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
B. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C. Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey

13. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A. 1/500
B. 1/1000
C. 1/5000
D. 1/10000

14. Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A. 154
B. 177
C. 156
D. 159

15. Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A. Aracın ne kadar mola verdiği
B. Hız ihlali yapıp yapmadığı
C. Aracın yaptığı ortalama hız
D. Gerçek zamanlı araç takip

16. Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?

A. Araçtaki yükün ağırlığı
B. Aracın nerede olduğu
C. Aracın takribi hızı
D. Durma- dinlenme süreleri

17. Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A. Bilinç kaybı olmamasına
B. Kolların gövdeye paralel durmasına
C. Her zaman önce ayak tarafının çıkarılmasına
D. Omurga ekseni düzlüğünün bozulmamasına

18. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A. Heimlich manevrası
B. Şok pozisyonu
C. Rentek manevrası
D. Koma pozisyonu

19. Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A. Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır
B. Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır
C. Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
D. İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır

20. Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A. Kazazede sırt üstü yatırılır, çene göğse yaklaşacak şekilde baş yükseltilir.
B. Kazazede yüz üstü yatırılır, karın altına yastık konulur.
C. Kazazede yan yatırılır, dil kontrol edilir ve baş geriye bükülür.
D. Kazazedeye müdahale edilmeden hastaneye sevk edilir.

21. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?

A. Bir araca arkadan çarpma
B. Kırmızı ışıkta geçme
C. Sürücü belgesi olmadan araç kullanma
D. Dönüş kurallarına uymama

22. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?

A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

23. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Türkgözü sınır kapısı - İran
B. Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C. Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. İpsala sınır kapısı-Yunanistan

24. “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur." Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

A. 100 metre 100 cm.x25 cm.
B. 100 metre 150 cm.x25 cm.
C. 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D. 150 metre 100 cm.x25 cm.

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

A. Tepe üstüne yaklaşan yollara
B. Görüş açısı açık olan yollara
C. Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?

A. Geçiş hakkı
B. Geçiş kolaylığı
C. Geçiş üstünlüğü
D. Geçiş önceliği

27. Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?

A. Fren mesafesi
B. Duruş mesafesi
C. Reaksiyon mesafesi
D. İntibak mesafesi

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D. Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Otomobil kamyonete
B. Kamyon arazi taşıtına
C. Otobüs kamyona
D. Kamyonet minibüse

30. Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A. Kasko Sigortasından
B. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasından
C. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Sigortasından
D. Karayolları Trafik Garanti Fonundan

31. I- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
II- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
III- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yetki belgesi sahibi işletmeler Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine istinaden yukarıdaki sigorta türlerinden hangilerini yaptırmak zorundadırlar?

A. I ve II
B. I ve III
C. Yalnızca III
D. II ve III

32. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Yasasına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

A. Transfer yapılan yolcuların listesi
B. TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi
C. Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti
D. Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsü araç kullanmaya başlamadan önce 1 saat yüklemeye yardım etmiştir. Sürücü mola vermeden devamlı olarak en fazla ne kadar süre araç kullanabilir?

A. 3 saat 30 dakika
B. 4 saat
C. 4 saat 30 dakika
D. 5 saat 30 dakika

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

A. 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır
B. 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır
C. 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır
D. 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır

35. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?

A. 10
B. 15
C. 20
D. 30

36. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin yapması gereken en az hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

37. Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?

A. Öğrenme
B. Güdü
C. İçgüdü
D. Dikkat

38. Aşağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri” değildir?

A. Karamsar
B. Kendine güvenen
C. Soğukkanlı
D. Kendine güvenmeyen

39. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?

A. Düşünmeden hareket etme
B. Olası seçenekleri belirleme
C. Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D. Sonuçların istenilirliğini belirleme

40. Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?

A. Dikkat
B. Mizaç
C. Panik
D. Sükunet

41. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
B. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar
D. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, yapı, tesis ve benzerleri

42. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir
B. Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir
C. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz
D. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz

43. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B. Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C. Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

44. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler
B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler
C. Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate alarak yeteri kadar şoför bulundurmakla yükümlüdürler
D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler

45. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A. 10
B. 12
C. 19
D. 20

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki belgelerden hangisinin taşıtta bulunması zorunludur?

A. Taşıt belgesi
B. Yetki belgesi
C. Taşıt kartının aslı
D. Kasko poliçesi

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur
C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur.
D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi ve bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A. Taşıma hattı
B. Taşıma güzergahı
C. Düzenli taşıma
D. Arızi taşıma

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. A1-D1
B. A1-D2
C. A1-D3
D. D1-D4

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Yolcunun 35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz taşınır.
B. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
C. Sahipsiz bagaj taşınamaz.
D. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.

-----------------------------------------------------------
17 Ekim 2015 Src 2 Sınavı Cevap Anahtarı :

1-

11-

21-

31-

41-

2-

12-

22-

32-

42-

3-

13-

23-

33-

43-

4-

14-

24-

34-

44-

5-

15-

25-

35-

45-

6-

16-

26-

36-

46-

7-

17-

27-

37-

47-

8-

18-

28-

38-

48-

9-

19-

29-

39-

49-

10-

20-

30-

40-

50-

www.gulataksurucukursu.com


SRC MENÜ
ÜCRETSİZ OKUMAK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
Kursumuzda ücretsiz okumak için müracat eden adaylardan öncelikli olarak ... ...
GÜLATAK SRC Tüm Hakları Saklıdır
Gülatak SRC Belgesi Kayseri,src belgesi, src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi, src4 belgesi, src4 belgesi, src1, src2, src3, src4, src5, src fiyatları, src soruları, src sınavı, kayseri,Gülatak SRC Belgesi,GÜLATAK SRC KAYSERİ, GULATAK SRC,gülatak src kayseri,gulatak src,gülataksrc, gulataksrc