Taşımacılıkta Yasal Sorumluluk
Sorumluluk kişilerin haksız fiilleri neticesinde 3. Kişilere vermiş oldukları zararlara karşı yaptırıma tabi tutulmalarıdır. Taşımacılıkta yasal sorumluluk denildiğinde ise gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki olan veya olması gereken hukuki bağ anlaşılır. Bu kapsamda da taşımacılıkta yukarıda sözü edilen taraflara çeşitli görevler yüklenmektedir.

Sorumluluğun boyutu Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği başta olmak üzere çeşitli kanunlarla belirlenmiştir. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gönderici, alıcı ve taşıyıcının istihdam ettiği personelin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini düzenlemiş olmakla birlikte ağırlıklı olarak taşıyıcının görevlerine değinmiştir. Kişilere bu denli sorumluluk yüklemenin ise çeşitli nedenleri vardır. Söz gelimi; taşımacılıkta taşıyıcının malı bir sürede taşıma yükümlülüğüne bağlanmış bir yaptırım olmasa ticari hayattaki pek çok denge sarsılabilir. Aynı şekilde taşıyıcının göndericinin talimatlarına uyma borcu olmasa, riskli durumlarda kendi iradesiyle almış olduğu kararlar sorumluluğunun derecesini arttırabilir. Sorumluluğun yasal bir statüye oturtulması kişilerin kendi iradeleriyle yapması/yapmaması gereken durumları zorunlu hale getirmektedir. Açık olan bir durum var ki Dünya’da ve Türkiye’de birçok kişi yetki alanı dışında hareket etmekte veya etmeye çalışmaktadır.

Hiyerarşik bir denge olmadan oluşturulan bu tür bir sistemde ise pek çok karışıklık ortaya çıkmaktadır. Tabii böyle bir ortamda taşımacılık faaliyetleri de içinden çıkılamaz bir kargaşalar silsilesi haline gelmektedir. İşte bu tür durumlarda gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki sorumluluk dengesi önem arz eder hale gelmektedir. Örneğin gönderici malın tesliminden önce bütün evrakları tamamlamalı, malın parça sayısına ve yine malın görünüşteki durumuna dikkat etmelidir. Alıcı ise malı aldığı anda bir kusuru bulunup bulunmadığını kontrol etmeli, kusuru var ise tutanak tutturmalıdır. Bütün bunların haricinde yukarıda da bahsedildiği gibi en önemli sorumluluk ise taşıyıcıya aittir.

Taşıyıcı malı/yolcuyu teslim aldığı andan teslim edinceye kadar güven içinde taşınmasından sorumludur. Ayrıca taşıyıcı, eşyanın ziyanından (telef olmasından), hasarından, geç teslim edilmesinden, hiç teslim edilememesinden, geç teslim veya kayıp hallerinde tazminat ödemekten, gönderici ve alıcının talimatlarına uyma borcundan, taşımanın başlaması veya devam etmesi engelleyici bir durumun ortaya çıkması halinde bu durumu göndericiye ihbar etme borcuna, taşıma hattına ve taşıma güzergahına uyma borcuna, sürücüleri kanunlarla belirlenen süreler kadar çalıştırabilme borcuna uzanan görevler zincirinde her bir görevi sırasıyla yerine getirmekle yükümlüdür.

Unutmamak gerekir ki söz konusu görevler zincirinde her bir kişi (gönderici, taşıyıcı, alıcı vd.) görevini tam olarak yerine getirmelidir. Yerine getirmelidir ki zincirin tüm halkaları tamamlanabilsin. Taraflardan birinin görevini eksik yapması veya hiç yapmaması durumunda zincirin kopacağı yani bütün dengenin bozulacağı bir sistemde yasal sorumluluğun önemi gün gibi ortaya çıkmaktadır. Sistemin istikrarlı ve güvenli bir şekilde işleyebilmesi için taraflar kanunlarla çizilen sorumluluklarının tamamını aksatmadan, eksiksiz bir şekilde yerine getirmelidir.
SRC MENÜ
ÜCRETSİZ OKUMAK İSTEYEN ADAYLARIN DİKKATİNE
Kursumuzda ücretsiz okumak için müracat eden adaylardan öncelikli olarak ... ...
GÜLATAK SRC Tüm Hakları Saklıdır
Gülatak SRC Belgesi Kayseri,src belgesi, src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi, src4 belgesi, src4 belgesi, src1, src2, src3, src4, src5, src fiyatları, src soruları, src sınavı, kayseri,Gülatak SRC Belgesi,GÜLATAK SRC KAYSERİ, GULATAK SRC,gülatak src kayseri,gulatak src,gülataksrc, gulataksrc