Online Test 4 - Araç Bilgisi
1 - Aracın fren balataları hangi bakımda kontrol edilir?
1 aylık
B) 3 aylık
C) 6 aylık
D) 1 yıllık
Cevap Yok

2 - Araç üzerindeki bir motorun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye
B) Yakıttan elde ettiği mekanik enerjiyi ısı enerjisine çevirmeye
C) Akümülatörden elde ettiği enerjiyi durgun enerjiye çevirmeye
D) Akümülatörden aldığı enerjiyi ısı enerjisine çevirmeyi
Cevap Yok

3 - Aşağıdakilerden hangisi ABS fren sisteminin avantajlarından biridir?
A) Aracı daha erken durdurması
B) Aracın kompresyonunu sağlar
C) Aracın savrulmasını önler, direksiyon hakimiyetini sağlar
D) Aracın ön düzenini korur
Cevap Yok

4 - Güvenli sürüş için motorla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A) Motorun bakımlarının yapılması
B) Motorun fazla yakıt tüketmesi
C) Motorun görevini aksatmaması
D) Motorun stop etmemesi
Cevap Yok

5 - İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve en az kaç adet bulunmalıdır?
A) Tüm araçlarda 2 adet bulunması mecburidir
B) Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulmalı
C) Yük taşımacılığı yapan araçlarda bulundurulur bulundurulması
D) Yolcu taşıyan araçlarda bulundurulmalı
Cevap Yok

6 - Aşağıdaki gereçlerden hangisi kamyon ve çekicilerde zorunlu gereçlerden değildir?
A) Hız sınırlayıcı cihaz
B) Emniyet kemeri
C) Engel işareti
D) Projektör
Cevap Yok

7 - Bir aracın güvenle taşıyabileceği azami yük ağırlığına veya azami yolcu sayısına ne denir?
A) Yüklü ağırlık
B) Taşıma sınırı
C) Azami ağırlık
D) Gabari ve dara
Cevap Yok

8 - Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur ?
A) 10.00 tondur
B) 10.50 tondur
C) 11.00 tondur
D) 11.50 tondur
Cevap Yok

9 - Yüklü ve Yüksüz ağırlıkları belirten işaretler aracın neresinde bulundurulmalıdır?
A) Kasanın arka kapak ortasında
B) Sağ yan kapak ortasında
C) Kasanın sol yan kapak
D) Kasanın her üç kapağının ortasında
Cevap Yok

10 - Kamyon ve kamyonetlerin teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) ilk üç yaş ve sonrası yılda bir
B) ilk iki yaş ve sonrası iki yılda bir
C) ilk bir yaş ve sonrası yılda bir
D) ilk iki yaş ve sonrası yılda bir
Cevap Yok

11 - Gabari nedir?
A) Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapacak gerçek ve tüzel kişileri,
B) Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri,
C) Kamuya yeterli ulaştırma hizmeti sunulması amacıyla, Bakanlık ile yetki belgesi sahipleri arasında yapılan anlaşmayı,
D) Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolun da güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,
Cevap Yok

12 - Araçların maksimum genişlikleri kaç metredir?
A) 2.15 m
B) 2.55 m
C) 2.45 m
D) 2.65 m
Cevap Yok

13 - Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağıntıyı aşağıdaki açıklamalardan hangisi verir?
A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar.
B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır.
C) Lastik basıncı kat edilen mesafe arasında bir ilişki yoktur.
D) Hiçbirisi
Cevap Yok

14 - Aşağıdakilerden hangisi aracın altı aylık ve yıllık bakımında yapılır?
A) Motor yağının kontrolü
B) Motor yağı ve yağ filtresi değişimi
C) Vantilatör kayışı gerginlik ayarı
D) Motorun yıkanması
Cevap Yok

15 - Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılmaz?
A) Motor yağı kontrolü
B) Hidrolik yağı kontrolü
C) Soğutma suyu kontrolü
D) Hava filtresinin kontrolü
Cevap Yok

16 - Araç lastikleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) Aynı aks üzerindeki lastiklerdeki farklı hava basınçları, aracın düşük hava basınçlı lastik tarafına doğru çekmesine neden olur
B) Lastiğinizi kaldırım kenarlarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.
C) Kullanmadığınız lastikleri şişirilmiş olarak depolayınız.
D) Supap kapaklarını kapalı tutunuz.
Cevap Yok

17 - Yakıt tasarrufuna etki eden ayarlar aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Kirlenmiş hava filtresini değiştirmek
B) Aracı temiz tutmak, kirlenmişse yıkatmak
C) Rölanti ayarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
D) Fren ayarlarını kontrol etmek, bozuksa ayarlatmak
Cevap Yok

18 - Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
A) Lastik hava basıncı azaltılır
B) Olduğu değerde bırakılır
C) Havanın soğuması beklenir
D) Lastik hava basıncı arttırılır
Cevap Yok

19 - Aşınmış lastiklerle yola devam edilirse aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Araç hızlı gider, yakıt sarfiyatı azalır.
B) Araç yavaş gider, yakıt sarfiyatı artar
C) Frenleme mesafesi kısalır.
D) Frenleme mesafesi uzar.
Cevap Yok

20 - Motorda çalışan parçaların aşınmasını önleyen, soğutma sistemine yardımcı olan ve çalışan parçaların temizliğini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Soğutma sistemi
B) Yağlama sistemi
C) Ateşleme sistemi
D) Elektrik sistemi
Cevap Yok

GÜLATAK SRC Tüm Hakları Saklıdır
Gülatak SRC Belgesi Kayseri,src belgesi, src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi, src4 belgesi, src4 belgesi, src1, src2, src3, src4, src5, src fiyatları, src soruları, src sınavı, kayseri,Gülatak SRC Belgesi,GÜLATAK SRC KAYSERİ, GULATAK SRC,gülatak src kayseri,gulatak src,gülataksrc, gulataksrc