Online Test 5 - İlkyardım
1 - İlkyardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
A) Sürücülerin isteğine
B) Sürücü ve yolcuların sağlık durumuna
C) Aracın yeniliğine
D) Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre
Cevap Yok

2 - Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilkyardım önlemidir?
A) Kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
B) Vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
C) Kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D) Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi
Cevap Yok

3 - Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?
A) Tansiyon düşmesi
B) Mikroplara bağlı hastalık
C) Beyinde hasar sonucu olan kanama
D) Yaralının şoka girmesi
Cevap Yok

4 - Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ hangisidir ?
A) Mide
B) Beyin
C) Kalp
D) Dalak
Cevap Yok

5 - Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?
A) Beyine kan gitmesine yardımcı olmak
B) Vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak
C) Solunum düzelmesine yardımcı olmak
D) Sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak
Cevap Yok

6 - Hangisi kafa içi yaralanmaların belirtilerindendir ?
A) Nabzın güçlü atması (kolay hissedilmesi)
B) Boyunda şişme
C) Bulantı, kusma
D) Öksürme ile gelen köpüklü kan
Cevap Yok

7 - Baş bölgesi yaralanmalarında kazazedenin vücut sıcaklığı nasıl tutulmalıdır?
A) Soğuk
B) Sıcak
C) Aralıklarla önce soğuk, sonra sıcak
D) Aralıklarla önce sıcak, sonra soğuk
Cevap Yok

8 - Kaza yerinden hangisi ilk önce taşınmalıdır?
A) Omurga kemiği kırık olanlar
B) Yanığı olanlar
C) Şoka girmekte olanlar
D) Kalbi 20 dk. önce durmuş olanlar
Cevap Yok

9 - Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?
A) Sedye ile
B) Bir kişi ile sırtta
C) İki kişi ile kucakta
D) Atellenen ayak ile bastırılarak
Cevap Yok

10 - Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?
A) Sırtüstü yatırılır, başı çeneye yaklaştırmak için altına yastık konur
B) Yüzüstü yatırılır, karın altına yastık konur
C) Yan yatırılıp dil kontrol edilir, baş geriye bükülür
D) Hiç bir şey yapılmadan hastaneye sevk edilir
Cevap Yok

GÜLATAK SRC Tüm Hakları Saklıdır
Gülatak SRC Belgesi Kayseri,src belgesi, src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi, src4 belgesi, src4 belgesi, src1, src2, src3, src4, src5, src fiyatları, src soruları, src sınavı, kayseri,Gülatak SRC Belgesi,GÜLATAK SRC KAYSERİ, GULATAK SRC,gülatak src kayseri,gulatak src,gülataksrc, gulataksrc