Online Test 6 - Ulaştırma Mevzuatı
1 - “Gönderen, bildirmek zorunda olduğu bilgileri vermemiş ancak yetki belgesi sahibi taşımayı gerçekleştirmiştir.”
A) Sorumluluk yetki belgesi sahibine ait olur.
B) Sorumluluk gönderene ait olur.
C) Sorumluluk şoföre ait olur.
D) Hiç kimse sorumlu olmaz
Cevap Yok

2 - 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre “taşıma”nın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsandan başka taşınabilen canlı ve cansız her türlü nesne.
B) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yer.
C) Yolcunun taşıta bindiği veya eşyanın taşımacıya teslim edildiği yerden varış noktasına götürülmesi.
D) Taşıtı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler.
Cevap Yok

3 - 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre izin verilebilen azami yüklü ağırhğı 3.5 tondan fazla olan eşya veya yük taşıma İçin İmal edilmiş motorlu taşıt tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
A) Otobüs
B) Kamyonet
C) Kamyon
D) Otomobil
Cevap Yok

4 - Aşağıdakilerden hangileri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır?
A) Özel otomobiller
B) Kamuya ait otomobiller
C) TSK’ne ait motorlu taşıtlar
D) Eşya ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtlar
Cevap Yok

5 - Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
Cevap Yok

6 - Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık faaliyetlerinde denetimle yetkili kuruluşlardan biri değildir?
A) Emniyet Yetkilisi
B) Ulaştırma Bakanlığı sivil personeli
C) Jandarma Yetkilisi
D) Maliye
Cevap Yok

7 - Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinin eki taşıt belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu belge altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeye ne denir?
A) Yetki belgesi
B) Taşıt kartı
C) Taşıt belgesi
D) Ruhsat
Cevap Yok

8 - Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifl eme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kargo
B) Acente
C) Nakliyat ambarı
D) Nakliyat ambarı işletmecisi
Cevap Yok

9 - Eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) En fazla 55 yaşına kadar çalışabilirler
B) En fazla 60 yaşına kadar çalışabilirler
C) En fazla 63 yaşına kadar çalışabilirler
D) En fazla 65 yaşına kadar çalışabilirler
Cevap Yok

10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
B) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
C) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
D) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez
Cevap Yok

GÜLATAK SRC Tüm Hakları Saklıdır
Gülatak SRC Belgesi Kayseri,src belgesi, src1 belgesi, src2 belgesi, src3 belgesi, src4 belgesi, src4 belgesi, src1, src2, src3, src4, src5, src fiyatları, src soruları, src sınavı, kayseri,Gülatak SRC Belgesi,GÜLATAK SRC KAYSERİ, GULATAK SRC,gülatak src kayseri,gulatak src,gülataksrc, gulataksrc